بازی رومیزی چیست؟

بازی رومیزی، بازی فکری، بازی کارتی یا بردگیم، به بازی گفته می‌شود که روی یک سطح کاغذی، مقوایی یا تخته‌ای انجام می‌شود. به این سطح، زمین بازی می‌گوییم. در بازی‌های رومیزی، براساس قوانین، مهره‌ها یا ژتون‌ها را روی صفحه بازی قرار و سپس حرکت می‌دهیم.

در بعضی از بردگیم‌ها، موارد دیگری مثل کارت‌ها، تاس‌های خاص و… اضافه می‌شوند تا جزییات و تفاوت‌های بیشتری در انواع آن‌ها ببینیم. بازی‌های رومیزی در دسته‌بندی‌های مختلفی در دسترس هستند، از استراتژیک و جنگی گرفته تا بازی‌های مخصوص مهمانی و خانوادگی. بعضی بردگیم‌ها فقط با شانس پیش می‌روند و به هوش مربوط نیستند مثل منچ، اما بعضی بازی‌های دیگر نه تنها از هوش فرد استفاده می‌کنند، بلکه از سایر حواس و حتی تمرکز نیز بهره می‌برند!

کتان