فروشگاه بردگیم آلتو

می‌توانید قبل از خرید مشاوره بگیرید

بازی کهربا

سن +10
30-60
2 تا 4 نفر
برگرفته از: Splendor
شرکت سازنده: مسترگیم
دسته‌بندی:
قیمت:

435.000 تومان

موجود

کد محصول: 11720441369
وضعیت موجودی:

موجود

داستان بازی
توضیحات بازی

بازی استراتژیک

محتویات جعبه بازی
می‌توانید قبل از خرید مشاوره بگیرید
برچسب‌ها